Litt om hva som blir gjort i stallen


Treningen og samarbeidsparter

Vi prøver å legge opp treningen etter behov
 for hver enkel hest. 
Noen trenger mye trening,
mens andre trenger mindre.
Treningen blir variert mellom heat nede på banen,
intervaller med og uten trykk og mosjons kjøring på grus og gress veier.
På Farmen har vi egen treningsløype på et jorde med innlagt rettbane på 700 m. Vi har også egen ridebane hvor hesten enten blir ridd for å gjøres smidigere eller longert.  

Vi longerer også våre hester minimum en dag i uken, dette er en flott kontroll mulighet for å se om alt er i orden. Longering kan tidlig gi oss en varsel på om det er "ugler i mosen". Overbelastninger i ledd, muskelstivheter og spenst kan sjekkes regelmessig, samtidig så er longering godt for å gi hestene gode bevegelser i kroppen og bedre spenst og balanse og ikke minst er det en avveksling fra ordinær trening.

Vi har også en egen bakke som måler 600m, og den er bygget slik at hesten ikke bygger seg opp store mengder med melkesyre.

Hesten har store luftegårder hvor de går i større og mindre flokker, og de får være ute så mye som mulig.

Vi har også et samarbeid med hestemassør Tanja Omli. Hun har to års utdannelse fra Sverige og kommer til Farmen en til to ganger i uken og går igjennom hestene. Hun holder også på med siste innspurt av skolen til Are og Annika Thoresen sin utdannelse innen homeopati og akupunktur. 

Skulle vi mistenke noe unormalt med hestene er veien meget kort til Jarlsberg Hesteklinikk, og der har vi et meget godt samarbeid med veterinær Rennesund og Skomsøy. 

 

Fôring av hestene blir gjort ut i fra  individuelle behov, men alle hestene våre får havrefritt fôr og grovfôret er ensilage høy produsert av Vestfold Fôr. De har satset stort på kvaliteten av grovfôret sitt, og det beste er at vi kan bestille høy fra samme jordet for hele sesongen. Det betyr at vi til enhver tid vet innholdet på vårt grovfôr og vi slipper overgangsproblemer tilknyttet fôrskifte. Som erstatter for havre gir vi olje til alle hestene, noe som har slått meget positivt ut for hestene her oppe.

 

 


Skoing

 

Jeg er svært opptatt av at hestene står riktig på beina. 
Derfor skor jeg alle hestene min selv.
 Ettersom jeg er veldig nøye og tar den tiden
det tar har jeg fått et godt ord på meg
når det gjelder balansering av hesten.

 


Stallen

Stallen inneholder 20 bokser hvor 9 av boksene er ute bokser. 

 

 


Transport

Jeg har egen bil og henger.
 Jeg synes ikke det er nødvendig at
løps hestene skal være med over hele vestfold
 før de kommer til travbanen hvor de skal starte. 

Transporttiden bør være minimal.
 Jeg kjører alltid direkte fra Jarlsberg til den banen vi skal starte på.


Kusking

Eierne står fritt til å velge den kusken De ønsker selv.

Jeg kan også kjøre hestene selv i løp.