Lucky Ugly Joe


Vallak født 07
etter
Shogun Lobell og Darcy Sib

Grunnlag kr 56.500,-
Rekord 1.16,0