Gjøndin

Treningsrapport pr.20.11.11


Hingst født 09
etter
Moe Odin og Aldina