Giant Kosmos


Vallak født 04
etter
Stanley Kosmos og Nelly Sund

Grunnlag kr 134.000
Rekord 1.15,6ak