Beijing Silas


Hoppe  født 2008
etter
Rite on Line og Laika Gagn

Grunnlag kr 49.000,-
Rekord 1.16a